Vigen

دانلود آهنگ ویگن به نام دیدی

متن آهنگ دیدی ویگن

یه گوله زدن توی قلب باورام
هنوز جای زخم خنجرت نرفته بامرام
روز رفتنت نرفته یادما
امشب بد دلم گرفته ازین آدما
من روی تخت خاطرات شدم بستری
شبیه دفتر شعرای بدم شدم خط خطی
تو برام غزل بودی تو دنیای شعر مثنوی
من وجودمو بت قرض دادم میخای پس ندی؟
یه گوشه نشستم از حال بدم نوشتم
از خاطرات لعنتی که مونده تو سرنوشتم
یه روز هم صاحب خودم بودم هم صاحب عشقم
زیادی اوج گرفتم زدن تو بال فرشتم
از دست من میره هر چی که دست من نبود
قسم به همون خدا پس زدن تو رسم من نبود
دلم یه آهن محکم که شکستن بلد نبود
اما آروم آروم ذوب شد این دست من نبود
……………
تو هم مثل من جهنم رو دیدی؟
سختی روزگار تلخ و به جونت خریدی؟
فکر کردن از روی جهالت رو دیدی؟
صدای پای مرگ رو با جسارت شنیدی؟
از آدمی که قاضی نبود قضاوت رو دیدی؟
یا از قاضی رشوه بگیر عدالت رو دیدی؟
از بچه ای که نمیفهمه سخاوت رو دیدی؟
یا از یه مرد با تجربه حماقت رو دی‌‌دی؟
از دشمنای قدیمیت رفاقت رو
یا از رفیقای صمیمی حسادت رو
از شاه دزد محل تون شرافت رو
یا از پلیس پر افتخار جنایت رو دیدی؟
از گدایان کارتون خواب اصالت رو دیدی؟
از میلیاردر بی نیاز قناعت رو دیدی؟
من فریاد بودم از عمق نفس های پیری
من فرهاد بودم و تو نبودی برام شیرین “نه”
……………
یه گوله زدن توی قلب باورام
هنوز جای زخم خنجرت نرفته بامرام
روز رفتنت نرفته یادما
امشب بد دلم گرفته ازین آدما
……………
من پرسه میزنم میون دشت باورم
گاهی در میارم ناخودآگاه اشک مادرم
بس دویدم تو زندگیم یه پیر لاغرم
گاهی وقتا هر چی زود بجنبی دیره آخرم
سیگارام تموم میشن پاکت به پاکت
چرا تموم نمیشه این سختی و فلاکت
من که به تنهایی میکنم قناعت
دِ ندیدی که زخم زبونات با من چه ها کرد
دوباره تنها به سمت قلّه قدم زدم من
تو فکر دردام بودم بی هوا زدن پرم و
از اولم عقب ترم چشام خیره به دفترم
یه عده بی مرام فکر میکنن قلندرن
یه روز خسته زیر نم بارون
با یه دل شکسته تو کوچه و خیابون
میچرخیدم و بودم تو فکر حال و روزم
که چرا باید تو فکر به فردام بسوزم؟
……………
تو هم مثل من جهنم رو دیدی؟
سختی روزگار تلخ و به جونت خریدی؟
فکر کردن از روی جهالت رو دیدی؟
صدای پای مرگ رو با جسارت شنیدی؟
از آدمی که قاضی نبود قضاوت رو دیدی؟
یا از قاضی رشوه بگیر عدالت رو دیدی؟
از بچه ای که نمیفهمه سخاوت رو دیدی؟
یا از یه مرد با تجربه حماقت رو دی‌‌دی؟
از دشمنای قدیمیت رفاقت رو
یا از رفیقای صمیمی حسادت رو
از شاه دزد محل تون شرافت رو
یا از پلیس پر افتخار جنایت رو دیدی؟
از گدایان کارتون خواب اصالت رو دیدی؟
از میلیاردر بی نیاز قناعت رو دیدی؟
من فریاد بودم از عمق نفس های پیری
من فرهاد بودم و نبودی برام شیرین
……………
دل صاب مرده کجای کاری؟
توی بدبختی اضافه کاری
دلت خوشه به این اتاق تاریک و
رفته رفته کار میرسه جاهای باریک

دانلود آهنگ ویگن به نام زندگی

متن آهنگ زندگی ویگن

دیگه نا ندارم خسته ن پاهام
معلومه از رفتارام
و خوابم نمیبره از بس شبا
من درگیره بد افکارام
دنبال یه سایه بودم
هر جا رفیق گفت اساعه بودم
میخواست خودکشی کنه پایه بودم
یادمه هیجده ساله بودم
اما بعضی وقتا خوب گذشت
کاش زندگی خوب بود تا تش
چخبر از اونی که باش تو سرما لش
اصلا چیزی یادته دربارش؟
درس خون نبودم ولی شاعر شدم
یه کارگر بودم که عاشق شدم
از مکر سرنوشت غافل شدم
تنهام گذاشت و باطل شدم
.
زندگی یه سوال بی جوابه
تنهام گوشه ی این خرابه هااا
میزنه باز به سرم هوای یااار
.
من سوختم و ساختم به پای خودم
آروم گرفتم با صدای خودم
تو آسمون مادر ستاره شدم
تا امروز که بیست و دو ساله شدم
ببخش منو مادر اگه سیگار کشیدم
تو زندگیمی برات چشامو میدم
من خیلی وقته ناامیدم و بریدم
فقط به خاطر تو دارم ادامه میدم
ببخش منو پدر اگه نبودم همراهت
اگه ترسیدم بسوزم تو اتیش نگاهت
اما هر جا هستی زندگیت شیرین بشه به کامت
ما هر دو مغروریم ولی من هستم به یادت
شاید نداشتی واسه من خرج کنی
ولی نشد یه بار تو منو درک کنی
بزرگم کردی ولی درکل
افتخار نکردی به منه الکلی
.
زندگی یه سوال بی جوابه
تنهام گوشه ی این خرابه هاا
میزنه باز به سرم هوای یاار
.
زندگی اینو یاد داد به من
که هر چی پیش اومد تو راستاش برم
شاید تو مسیر بات برخورد کنم
تو بتاب منم بت بازتاب بدم
زندگی اینو به من یاد داد
حسود حسوده حتی بنویسیش با صاد ضاد
پهلوت نبوده هیچکسی تا سه یه بامداد
زبون صبوره ذهنت تو رو به باد داد
زندگی در حد توقعمه
همه رفتن و موندم فقط خودم هیی
خودم میشم تکرار خودم
یه سال دیگه گذشت و تولدمه
زندگی در حد توقعمه ، یه سال دیگه گذشت و تولدمه
دیگه تولدمه

دانلود آهنگ ویگن به نام از کوره در رفتم

متن آهنگ از کوره در رفتم ویگن

برو بریم
من غرق شدم تو ذهن مریضم عاشق بردم دنبال ریسکم
میگی دنبال داستان نیستم میخای بری؟ در بازه عزیزم
وقتی بی استعدادا گنده شدن من ترجیح میدم بگم ریزم
حس و حالی واسم نمونده که وقت مو پای توئه بچه بریزم دور
شده بد داستانی خراب کردی بعدش ماسمالی
اینهمه لب تر نکردم ولی هنو پرچم روی ابراس هانی
شدی شبیه دستمال اینقده واسه همه مالیدی بگو چته حمال
واسه همه داری نقشه میچینی رپری یا رمال ها؟
من کم حرفم ولی تو فک نکن ساکت میشینم
یهو از کوره در میرم و رد انگشتام و کفشام روی صورت نازت میشینن
دست کم نگیر رو دست میخوری من عمل کردم تو همش دکوری
من توپ توپم تو الان چطوری؟
.
کلی قصه سره هم کردی و حالا منظور
دوست داشتی که محبوب بشی ولی شدی منفور
تازه سن خدمت رسیدی و شدی مشمول
هنو حاضری جون تو بدی واسه یه تومن پول پ
فاز برداری سر به نیست شدی تو با یه دستور تق
.
باز از کوره در رفتم حاجی شرمندم
دوباره لپ کلام در میره از دستم
باز از کوره در رفتم حسابی بد مستم
دوباره لپ کلام در میره از دستم
.
شده عصبانی بشی برینی به همه ببینی چقدر کمه آدمای دورت یا
بزنه به سرت که بشی رنگ جماعت و برینی با شهامت رو باورای خودت یا
از کوره در بری بجوشی و سر بری و با سر بری توی صورتای دورت عا
اسنایپر باشی توی دستمی راه تو کج بری سریع میکنم پرت ها
اگه کمرنگم من
حرف نمیزنم عمل میکنم من
دست نمیزنم بغل میکنم من
چک نمیزنم فلج میکنم
تعمیر نمیکنم عوض میکنم
فکر نمیکنم عقب بمونم من
فک نمیزنم رجز میخونم
سکته میکنم یه روز نخونم من
.
کلی قصه سره هم کردی و حالا منظور
دوست داشتی که محبوب بشی ولی شدی منفور
تازه سن خدمت رسیدی و شدی مشمول
هنو حاضری جون تو بدی واسه یه تومن پول پ
فاز برداری سر به نیست شدی تو با یه دستور تق
.
باز از کوره در رفتم حاجی شرمندم
دوباره لپ کلام در میره از دستم
باز از کوره در رفتم حسابی بد مستم
دوباره لپ کلام در میره از دستم

دانلود آهنگ ویگن به نام حسن

متن آهنگ حسن ویگن

حسن بزن
قول به خودم دادم بچسبم به کار
تفریح کنم هر چند شب یه بار
برام یه سیگار یه فندک بذار
تو باغچه ی دلم یه لبخند بکار
دیگه مهم نی حرف مردم
پیش میرم به سمت فردا
جور شدم با زخم و درد و
عقب نکشیدم از ترس دردا
اخه زاده ی دردم تن پره زخم
عامل شر و صورت زیر اخم
همه سرنخ بودن منم ته نخ
تو اوج سختی بودم سر سخت
بچه ی خاکم اصالتا
معرفت دارم جسارتا
خرجم اندازه بضاعتم
نه اهل نامردی و حسادتم
راست گفتم ولی چپ کردم
نمیدونم این روزا چند چندم
نشد بشینم تو خلوت من
ولی عقب نکشیدم و رپ کردم
نرسیدم به حقم اصن
هیچکس نبود در حدم اصن
تا اومدم که زندگی کنم
رئیس جمهور کشور شد حسن
.
پا برداشتم و عقب کشیدم
ولی مغزم یهو انقلاب کرد
باور داشتم زحمت کشیدم
چشمام حسرت و انتخاب کرد
با خودم هی حرف میزدم
با دست پیش کشیدم پاهام پس میزدن
یه ساعت قبل مو نیومد یادم و
یه ساعت بعد مو حدس میزدم
زندگی منو بد زد زمین
خاستم برم بالا اومدم زیر زمین
خوشحالم و هم دردمی
تو کمرنگی ولی هم رنگمی
دلا سنگه و من دیوار پرستم
تو حال بدیا میگیرم سیگار به دستم
هیشکی نبود بیمار تر از من
هر روز بیشتر از سی بار شکستم
راست گفتم چپ کردم
نمیدونم این روزا چند چندم
نشد بشینم تو خلوت من
ولی عقب نکشیدم رپ کردم
نرسیدم به حقم اصن
هیچکس نبود در حدم اصن
تا اومدم که زندگی کنم
رئیس جمهور کشور شد حسن
.
زد به سرم که رئیس جمهور بشم
بیخیال رپ بشم و کنکور بدم
یا اختلاس کنم و سانسور بشم
یا رأی مو به نظام مزدور بدم
وعده بدم و مشهور بشم
کلید مو گم کنم و معذور بشم
یا حسن و ول کنم محمود بشم
با چهل و پنج هزار محبوب بشم
وایت هوس و بکنم حسینیه
بعد بگم این رویای خ***یه
از امریکا برگردم تهران
خون بریزم و بکشم و بدم دیه
یا که ادم باشم و سر به راه
جز سلامتی چیزی نخام از خدا
ولی از حق نگذریم حق تو میخورن
بعضیا بدجوری وحشی و بیخودن
راست گفتم ولی چپ کردم
نمیدونم این روزا چند چندم
نشد بشینم تو خلوت من
ولی عقب نکشیدم و رپ کردم
نرسیدم به حقم اصن
هیچکس نبود در حدم اصن
تا اومدم که زندگی کنم
رئیس جمهور کشور شد حسن

صفحه بعدی