متن آهنگ سپهر بیگی رفیق

دانلود آهنگ سپهر بیگی به نام رفیق (ورژن اصلی)

متن آهنگ رفیق سپهر بیگی

تیک تاک ساعت
شب یا صب پایست
رفیق ک باشه دنیا چ سادس
یکیو داری ک حرفاتو بگی
همیشه حاظر هر ساعت ک بگی

رفیق مورفین سختیا
ببین مرحم زخمیا
تویی خالق خنده هام

هیچ نگرانی تو دلت انمونه
باهم میسپاریم به دست زمونه
مث خونپاده هستیم پشت هم
تو هیچ دردسری نگفتیم ن بهم
رفیق تویی تنها پشتو وانم
هرجا میرم بی شک تورو دارم
رفیققق تو یی تنها راز دارم
فقط به تو اعتماد دارم

هیچ نگرانی تو دلت انمونه
باهم میسپاریم به دست زمونه
مث خونپاده هستیم پشت هم
تو هیچ دردسری نگفتیم ن بهم

رفیق مورفین سختیا
ببین مرحم زخمیا
تویی خالق خنده هام