دانلود آهنگ مهتاب ویگن

دانلود آهنگ ویگن به نام مهتاب

متن آهنگ مهتاب ویگن

مهتاب، ای مونس عاشقان
روشنایی آسمان
آی، مهتاب

ای چراغ آسمان
روشنی بخش جهان
کو ماهم
نزدت چه شب ها با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا،
لب ها به لب ها بودیم
با یکدگر ما،
پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا
غرق تماشا بودیم
مهتاب،
امشب که پیش تو ام
او رفته و من مانده ام
آه، افسوس
رفت و آن دوران گذشت
سر نهم بر کوه و دشت
از هجرش
نزدت چه شب ها
با او در آنجا بودیم
فارغ ز دنیا
لب ها به لب ها بودیم
با یکدگر ما
پیش تو تنها بودیم
مفتون و شیدا
غرق تماشا بودیم