دانلود آهنگ سینا رنزو و سمانه به نام پوکر - رایان موزیک: دانلود آهنگ جدید
امید سطلانی

امید سطلانی

حامد همایون

حامد همایون

حمید عسکری

حمید عسکری

رضا صادقی

رضا صادقی

سلنا گومز

سلنا گومز

شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی

شکیرا ایزابل

شکیرا ایزابل

شهره صولتی

شهره صولتی

عارف عارف کیا

عارف عارف کیا

محسن یگانه

محسن یگانه

مهدی احمدوند

مهدی احمدوند

دانلود آهنگ سینا رنزو و سمانه به نام پوکر
در حال بار گذاری , لطفا صبر کنید...
نام خواننده: سینا رنزو و سمانه
نام موسیقی: پوکر
نام آلبوم:
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۹
زبان موزیک : فارسی
سبک موسیقی:
اشتراک در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه به این مطلب:
کد پخش آنلاین در سایت شما:
متن این آهنگ:

متن آهنگ پوکر سینا رنزو و سمانه

یــڪــے چــب یــڪــے راســالــا دخــیــا ڪــنــارم
پــارتــیــه مــنــه خــب تــا صــبــح بــیــدارم
بــگــو پــیــڪــارو پــر ڪــنــن ســرے هشــتــڪ
مــیــزنــم گــنــگ بــازا حــالــا بــرو پــشــمــڪ

درحــدم نــبــودے ڪــه بــا مــن بــچــاقــے
افــتــخــار نــمــیــدم ڪــه بــا مــن بــتــابــے
بــرو لــیــاقــتــت ڪــجــاس پــے اون بــاش
مــاڪــه رات نــمــیــدیــم مــیــخــواے مــهمــون بــاش

هر ســه مــاه فــصــل مــاڪــه دلــار دلــار
درامــد داریــمــو تــو مــیــگــے قــمــار قــمــار
ولــے نــح نــبــوده هیــچ خــلــافــے تــو ڪــار
ولــے مــیــتــرڪــونــیــم هر شــب تــوے بــااااااااار

اســتــعــداد ســبــڪ خــاصــم (خــاصــ)
همهرفــیــقــام بــا ڪــلــاســن عــا
تــویــه دوهزارے بــاد بــاســن
همــه دروپــیــتــا مــیــگــن ڪــه پــارتــے بــازن یــوووو

بــشــیــن یــاد بــگــیــر عــمــو دارے ڪــجــا در مــیــرے
تــوڪــه تــرس دارے از ایــن همــه جــنــگــو درگــیــریــ
پــع گــوع مــیــخــورے مــیــایــے ســمــت هیــپ هاپ
مــنــو رنــزو رو مــیــشــنــاســن تــو اڪــیــپــا

گــنــگــمــون بــالــاس اره رو بــه رایــیــم دایــے
یــه نــگــاهے بــنــدازے اونــجــا ڪــوڪــاعــیــن داریــمــ
ولــے ســهم تــو نــے تــویــه دهن گــشــاد
تــو ڪــه عــلــف مــیــخــورے شــبــے خــرن گــوشــاتــ

تــوے رپ بــودیــم مــثــه قــارچ ســمــے
رو بــه روم مــیــگــیــرے واســم گــارد فــنــے
مــیــشــیــم وارد ریــنــگــ
شــمــا مــارو بــبــیــنــ
هســتــیــم شــمــاره یــڪــ
حــالــا دوبــاره ســِڪــ

پــشــمــڪ طــورے تــو واســم دیــس فــاڪــتــوریــ
شــمــا خــودڪــارم بــاشــیــن مــاها ریــز پــاڪ ڪــنــیــمــ
انــتــظــار نــدارے ڪــه هے مــاها ڪــار ڪــنــیــمــ
ولــے یــه ڪــار مــیــدیــم شــمــا همــه حــال ڪــنــیــن چــاقــے

دیــگــه ادعــا مــمــنــوعــه جــلــو مــن پــســر
هر روز نــیــو فــیــس تــوے پــروفــم یــســر
مــیــارم حــاشــیــه بــشــه ضــربــدر دو
قــهرمــان مــنــم نــه ڪــه بــتــمــن تــو

مــغــزم دیــگــه پــریــده و قــلــبــم روش
دخــیــا بــرام مــیــریــزن هے پــیــڪــم نــوش
بــا بــانــدانــا شــاخ شــده تــت رو بــدن
جــلــو عــقــب مــیــرن مــثــه جــزرومــدنــ

بــابــا خــفــنــنــنــنــنــ

پست های مرتبط:
دیدگاهی بنویسید: