دانلود آهنگ سروش شاریان و سهیل نئون به نام قانون

متن آهنگ قانون سروش شاریان و سهیل نئون

برنامه کار قول میده /هی کل داره بام فول مییرره
جنگشو تو صلح دیده عو/خیلی خوبه رول میره
میک میگه هی فیت میده/دو خط میگه ریپ میده
میگیره طعنه هارو ردیه بدم/رپ میکنه رو سول پیدرم
کاراش همش گریه زاری /مخ ردی دو هزاری/
بکش کنار گل پسرم/بزرگ کردیم گنده تر عَ/
شما عو از بزرگترت/زیییرشی هی ولوم نده /
هُل ات دادیم روشن بشی/فقط شما محکم بشین/
که هی میای پشتم میگی/جنگ طلبیت سنگرته/
مَریکه طفلک/چپه شو جیگر سرنخته/
تو که چپه شدیو لانگ بادی هات/بزار یکم حال کنیم بات/کلما کلن اون حرفارو/رها گلن گدن دوو پندارو/ی رو میاد که پارن شبات/زمین گرده دارم برات/
قول نمیدم فولش داداش /نول نمیرم وُلش بالاس
سختیامو حالا کی دید/تکستا خفن کارای هیت/
در میارم حرص تو/صدا میره بالا بِیس اکووو
نوچه تخمی الکل حاجی/نمیخوره بهت رد کن داشی
ریدی وقتی مارو دیدی/تو موزیکام پارازیتی/
چسناله داد غصه شبات/کارات تخمی نویزه صدات/
پ نی دیگه رو تو ترحمی/چاقاله رو مخِ توهمی/

شَلِ کَلِت کَفَن پیچه /سَمِ غمت سر هنگ گیجه/
بود کاور نمط تنم / اون شاعر بد خط منم
اَلقِصه کلا دست تو بِت ایم/نصف عمرم مَستو چِتیم/
لاسی میری ولت خفن/ فاز میگیری نولت منم/
عمریه تو‌توکفمی/لب چفت کنی تو‌کفنی/
ع خالیم پر تریم مو /جّهنمم دور زدیم ما/
گیج و منگو لَش و لهیم/این فکرته؟جمع کن بمیر/
هر جوری ه‍َ سرپا میشیم/بالا تر ع اَبرا میریییم /
خندیدیم عین دیوونه ها/میدویدیم میون چاه…
اصن نبود دستم گلو /سرنمیکشیدم اینطور بطو
با اینکه خوبه حاله/زندگی هم رو رواله/
ولی یه صدایی میاد میگه خوبه حالم خوب شه حالت
یه مشت پلید ندید/پدیدهیشکی ندید سختیامو/ رنجا روی ترفیع هامو/میداد زندگی هی التیماتوم/
گذاشتم من دست لا دست /چشام بسته مغز پارَس
عرق رو ورق و نمونده رمق/تلو میخوردیم تلق و تلق/
نَمِه نَمِه سَرِه قَمِه/تَرِ زَهرِ سَمِه تَنِه/
کَلِه خَرِه ضَربِه زَنه / اینِه ضَمِه سَربِه سَرِت/
تَنگِه تَنه بَستِه دَرِ / چَپِه نَرِه دَردِسَرِه/
دَر بِه دَرِ طَرحِه مَنه/طَعنِه نَدِه حَرف بِزَنِه/
بِرِه جُلو طَرحِ بَعدِه/بِرِه جُلو نَمِه نَمِه

ورس دوم
قافیه ریختم رو ورق/ولی باز زندگی ساختم من بی عرق/ساقیه پیکشم سلامتی خودم/زندگی به کامه بی هدف/الگومم خودمم حرفای دورمم/آتیشه واسم توی برف/چشمو بستمو به همه میگم که تو مخم حاجی هـَ پره حرف/
منطق پره چاشنی قدرت/باکره برو جلو طالب قربت/قانون شده تشنه شهرت/و زندگی خالی ع افکار مردت/مغزت پره رد سیگار/همه خوابن اینجا با چشم بیدار/افکار پره بچگیات/یه قانون تخمی تو شهر بیمار/خودکار شده حامل افکار/تو مغزام نی حاجی صاعقه در کار/آروم شده حرفامم انگار/و مغزم خسته ع بحثای هر بار

چشا داره میشه قرمز تر/تو مخم میاد هی مصرع/نعرم فاز فیمس نه/فاز شهرت به چپ بیضم/لش طور میایم عجل معلق/کیفم کوکه حاجی خبرا مکرر/همه دوروبرم ابلا مذکر/تز میدن بهم میگن پسر مرفه/رک به همه حرفامو زدم/ ع وقتی یادمه ع راه به درم/سیگارم همه الاف منن/منم با همین تنهایی منم/ نمی ارزه که حرف گوش کنم/میزارن رو من سرپوش کلا/حرف بزنه سریع سرکوبه دورم/من فیلسوف عاقل سرخوش خلم/هدفم شده موعذل من/تو هیپ هاپ شهر یه پا معترضم/افکارا شدن گوه تر ع عن/پ میریم بالا حاجی بهتر از قبل/

پخش آنلاین موزیک دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید