نتایج آرشیو " Mosafer "

دانلود آهنگ جواد مصری به نام مسافر

متن آهنگ مسافر جواد مصری

مسافر رفت و دل را با خودش برد

و انگاری غرورش زود پژمرد

مسافر حسرتی سنگین به دل داشت

برای دوری از من غصه می خورد

تو انتهای خیالی که با غروب سحر

به جای می ماند و ماهم دوباره میمیرد مرا که از شب یلدا هنوز منتظرم نمیبری و نگاهم دوباره میمیرد….

تو میروی و نگاهم دوباره میمیرد غرور پر ز گناهم دوباره میمیرد

تو میروی و سکوتی شبانه می ماند

و با طلوع آهم دوباره میمیرد

بیا بخاطر عشقی که از تو مانده هنوز بمان دمی که پناهم دوباره می میرد مرا که از شب یلدا هنوز منتظرم

نمی بری و نگاهم دوباره میمیرد

دانلود آهنگ مسیح حاتمی به نام مسافر

متن آهنگ مسافر مسیح حاتمی

ای مسافر ای غریب رهگذر
ای سپرده دل به جاده وسفر
وقت رفتن اومده میخوای بری
خاطرات منوباخودت نبر
ای مسافرتارسیدی قصه منوشنیدی
روغبارتن خسته عکس قلبتوکشیدی
یه غروبویه خیابون ،صحنه ای که روبرومه
رفتن دلیل گریه م،که وجودش آرزومه
خداحافظ نگو ،منوتنها نزار
بگومیمونیوتمومه انتظار
توچشمات زندگی ،نگاهت روشنه
داری میری ولی دلت پیش منه
ای مسافرتارسیدی قصه منوشنیدی
روغبارتن خسته عکس قلبتو کشیدی
یه غروبویه خیابون ،صحنه ای که روبرومه
رفتن دلیل گریه م ،که وجودش آرزومه