نتایج آرشیو " گمنام "

دانلود آهنگ گمنام به نام باران سنگی

متن آهنگ باران سنگی گمنام

روزا گذشت تو بارونای سنگی
نبوقی ترسناک خلاف رنگین
سرانه بازیهای بچگی تو تقویم
کتابی کهنه رو باز بکن تو تهلیل
بردن نام امام سوم تو برخورد
نبود این معیار من از اسم تو مهبود
اینارو لیست کردم تو ذهنم بت ساختم
که اگ ترد شدم از جهنم او باشد
ننداختم تفرقه نکردم مسخره
وجود امامم صادق تو ذهنم مبهمه
و…

دانلود آهنگ گمنام به نام کابوس

متن آهنگ کابوس گمنام

تو این مسیر فقط خودتی و خودت
ک*ون لق عشقت خودتی و خودت
فکر نکن به چیزی خودتی و خودت
خودتی و خودت خودتی و خودت
برو جلو با کلی تنفر و عقده
دلت سنگ باشه هدفهای کهنه
میگیرنت همگی باهم به سخره
حرفاشون واست بد تر از فحشه
سعی کن غرق شی تو دنیای خودت
خودتی و خودت خودتی و خودت
مردمو ولش کن دردتو حس کن
سیگارو دود کن حرفامو گوش کن
اینجا اسمش جاده ی مرگه
اگ همرنگ مردم شی تهش مرگه
لباس عدالتو کی تنش کرده
سعی کن همیشه عصبی باشی
حتی وقتی خوشحال ترینی
سعی کن پیش کسی باشی
که درکت کنه وقتی غمگین ترینی
اینا عقده هامه که مغزتو پر کرده
عقده ی یه ادم سقوط کرده
کسی که چیزی برا باختش نداره
از عشقشم خورده ولی باج نداده
کسی که هیچ کسی نخواستش
پسش زدن همه هیچی نداشتش
دلنوشته هاش شد باعث رشدش
خودش مثه کوه بود پشتش
ی ادمی بود که جامعه نابودش کرد
رفته رفته خانوادشم شدن باهاش سرد
رد میدم یکم چرت میگم خدا
تقاص کدوم گناهو دارم پس میدم
اینکه سر ناموس کسی نبودم
این که اختلاس نکردم
این که دنبال هوس نبودم
این که نامردی نکردم
میروم ز دنیایی که بیناموسان
شدن نگهبان ناموس
میروم ز دنیایی که بی غیرتان برای دختران شدن کابوس

12