نتایج آرشیو " متن آهنگ گمنام باران سنگی "

دانلود آهنگ گمنام به نام باران سنگی

متن آهنگ باران سنگی گمنام

روزا گذشت تو بارونای سنگی
نبوقی ترسناک خلاف رنگین
سرانه بازیهای بچگی تو تقویم
کتابی کهنه رو باز بکن تو تهلیل
بردن نام امام سوم تو برخورد
نبود این معیار من از اسم تو مهبود
اینارو لیست کردم تو ذهنم بت ساختم
که اگ ترد شدم از جهنم او باشد
ننداختم تفرقه نکردم مسخره
وجود امامم صادق تو ذهنم مبهمه
و…