متن آهنگ شکیلا آهوی وحشی

دانلود آهنگ شکیلا به نام آهوی وحشی

متن آهنگ آهوی وحشی شکیلا

الا ای آهوی وحشـی کجایی
مرا با توست چندین آشنایی
دو تنها و دو سرگردان دو بی کس
دد و دامت کمین از پیش و از پس
چه خواهد شد بگویید ای رفیقان
رفیق بی کسان یار غریبان
بیا تـا حال یکدیگر بدانیم
مراد هم بجو ییم ار توانیم
مگر خضر مبارک پی در آید
که این تنها بدان تنها رساند
دو تنها و دو سرگردان دو بی کس
دد و دامت کمین از پیش و از پس
فرح بخشی در این ترکیب پیداست
که نغز شعر و مغز جان اجزاست
که این نافه ز چین جیب حورست
نه آن آهو کـه از مردم نفورست
که روزی رهروی در سرزمینی
به لطفش گفت رند رهنشیـنـی ( ادامه )
چنان بی رحم زد تیغ جدایی
که گویی خود نبودست آشنایی
رفیقان قدر یکدیگر بدانید
چو معلوم است شرح از بر مخوانید
مقالات نصیحت گو همین است
که سنگ اندازان هجران در کمین است
نکرد آن همدم دیرین مدارا
مـسـلمانان مـسلمانان خدا را