نتایج آرشیو " ماهان زاهدی "

دانلود آهنگ ماهان زاهدی به نام گل عشق

متن آهنگ گل عشق ماهان زاهدی

پر پر شده دلے که همش عاشقه تو بوده..
زیر چشام بعده تو هنوزم کبوده….
رفتنت هنوز توے باورم نبوده…..

میخوام برات هرچے گله بچینم….
روے سرت گل بریزم همه ببینن…
شعمارو دونه دونه برات بچینم…
توام بخندے اشکاتو نبین….
توام بلند بخندی اشکاتو نبینن…

پر پر پر کردن گله عشقه منو به این زووود.ی…
حتے یه لحضه توے باور این دل نبوووودی…

پر پر کردن دله عاشقه منو به این زودی…
دیگه یه لحضه توے باور این دل نبودی…

دیگه بعده تو کسے حالمو نمی‌فهمه…
دیگه بعده تو این لبا نمیخنده…
هرچقدر ازم دور باشی…
بازم این دلم برات تنگه..
بازم این دلم برات تنگه..

دلم میخواد برگردے موهامو نوازش کنی…
دلم میخواد با صدات آرومم کنی..
تو فقط باشے پیشم نگام کنی…
از ته دل بلند بلند صدام کنی…

پر پر پر کردن گله عشقه منو به این زووود.ی…
حتے یه لحضه توے باور این دل نبوووودی…

پر پر کردن دله عاشقه منو به این زودی…
دیگه یه لحضه توے باور این دل نبودی…

میدونے چیه این روزا خیلے دلم برات تنگ شده…
خیلے دلم تنگ شده
دوست دارم بازم ببینمت.. بتونم نگات کنم…
از ته دل بلند بلند صدات کنم..
دلم خیلے برات تنگ شده گله من…
دلم برات تنگ شده گله من….

دانلود آهنگ ماهان زاهدی به نام میخوام

متن آهنگ میخوام ماهان زاهدی

میخوام آروم بیام پست سرت… چشاتو ببندم….
هرچے گر گرفتم دسته کنم… دوره سرت ببندم….
میخوام هرچے گله برات بچینم……
روے سرت گل بریزم… بخندممم…

چیکار کردے فقط باتو میخندم….، پژمردم شم بازم به دوره تو میگردم…..این نگاهتو تا ابد…. روے قلبم میبندم…..

چیکار کردی رو نفسام اسم تو هیچ جوری راضے نمیشم به کمت… جون به جونم کنم تو هر شرایط راضے نمیشم به غمت…..

چشات چیکارے نکرده بامن… من تهده تعصره توام یه عمری….
چیکار کردے که هر دفعه قلبه من…باید از دیدنت بریزے هری…

میخوام چهرتو نقاشے کنم…. روے آسمون دله خودم ….

میخوام آروم بیام پست سرت… چشاتو ببندم….
هرچے گر گرفتم دسته کنم… دوره سرت ببندم….
میخوام هرچے گله برات بچینم……
روے سرت گل بریزم… بخندممم…