دانلود آهنگ کیارش به نام معتاد

دانلود آهنگ کیارش به نام معتاد

متن آهنگ معتاد کیارش

تو یه آدمی که تو غم داری پرسه میزنی/از مشکلتم با هیچکس حرف نمیزنی

میشینی میبینی بوده همش بی جهت/واین کارو انجام دادی فقط بی هدف

داری حس عمیقی؟به پستی رسیدی؟/اگه ادامه بدی تو روز مرگو میبینی

اینو بدون اینو خوندم من عمدا/که بگم میتونی شروع کنی از اول

چرا تنها رفیق تو شده شیشه ودراگ؟/به جز ترد شدن از جامعه چی به تو داد؟

بنداز دور و برت هرچی که تو مواد داری/بعدش میفهمی که ماهم به تو پناه دادیم

پسر انگار خیلی مریضی/به طوری که پیدا کردی بش حس عمیقی

آخه چیش چیش به دل تو صابون زده؟/دوسش داری با اینکه میدونی نابودگره؟

خوش بودی ولی همش سمت فساد رفت/هرچی داشتی پای کوک بندوبساط رفت

باور کن نمیخوام زیاد به خواب بری/قصدم اینه که زندگیتو نجات بدی

میخوام به زندگی کنمت امیدوار/کم نیار نزار از بین بره امید هات

امید داشت ، قبل از اینکه بپیچه تهشو

سرشم میزنه اتیش ، تا نگیرتش پاپیچ

این بحثای الکی و زخم های مزخرف

درد های بلند تر حرفهای کهن تر

فنس های پر از خشم ، زجه های بلند تر

هع زدی گوشا کر و نشنیدن صداتو

میون هر هراشون ندیدن خب اشکاتو

خرخرت پاره میشه بند میاد صداتو

گوشاشون پر شد بود برعکس شد حرفاتو
*
*
*
*
تو میکشی و زندگیتو به باد میدی
به فاک میدی این روزایی که خب میگذره میره
اما تو تاریکی خب تو بدو به سمت نور
بعدش میفهمی که این کار برات به صرفه بود